Carinski zakon

GLAVA II CARINSKI POSTUPCI

ODELJAK 1 STAVLJANJE ROBE U CARINSKIPOSTUPAK

Obaveza podnošenja deklaracije

Član 84

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Roba nad kojom treba da se sprovede carinski postupak mora da bude obuhvaćena deklaracijom za taj carinski postupak.

Domaća roba prijavljena za izvoz, pasivno oplemenjivanje, tranzit ili za postupak carinskog skladištenja, biće pod carinskim nadzorom od trenutka prihvatanja deklaracije pa do trenutka dok ne napusti carinsko područje Republike Srbije, dok ne bude uništena ili dok se ne poništi deklaracija.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »