Carinski zakon

Puštanje robe

Član 98

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski organ pušta robu deklarantu ako su ispunjeni uslovi za stavljanje robe u određeni carinski postupak i ako roba nije predmet mera ograničenja ili zabrana, kad podatke u deklaraciji proveri i prihvati, ili ih prihvati bez provere.

Carinski organ, pod uslovima iz stava 1. ovog člana, pušta robu deklarantu i kad se deklaracija ne može proveriti u primerenom roku i kada radi provere deklaracije nije neophodno da roba bude na mestu gde se proverava deklaracija.

Roba obuhvaćena jednom deklaracijom pušta se istovremeno.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, ako je deklaracijom obuhvaćeno više vrsta robe, smatra se da je za svaku vrstu robe podneta posebna deklaracija.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »