Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Erste GCIB Finance I.B.V. Amsterdam, sa Erste Bank a.d. Novi Sad kao agentom, Marfin Bank a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad

Član 2

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Zaduživanje iz člana 1. ovog zakona izvršiće se zaključivanjem ugovora o dugoročnom kreditu, i to:.

1) između Republike Srbije, kao zajmoprimca i Erste GCIB Finance I.B.V. Amsterdam, sa Erste Bank a.d. Novi Sad kao agentom, kao zajmodavca, u iznosu od 40 miliona evra, odnosno četiri partije po 10 miliona evra;

2) između Republike Srbije, kao zajmoprimca i Marfin Bank a.d. Beograd, kao zajmodavca, u iznosu od 100 miliona evra, odnosno deset partija po 10 miliona evra;

3) između Republike Srbije, kao zajmoprimca i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, kao zajmodavca, u iznosu od 20 miliona evra, odnosno dve partije po 10 miliona evra.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010