Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Mešovite vaspitne grupe

Član 31

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Broj dece koja se upisuju u grupe mešovitog sastava jeste:.

– od 1 do 3 godine 12

– od 3 godine do polaska u školu 20

– od 2 godine do polaska u školu 15

Predškolska ustanova može da formira grupe mešovitog sastava i sa drugačijim uzrastima.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »