Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Prava direktora ustanove po prestanku dužnosti

Član 57

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Direktor ustanove kome je prestala dužnost, a zasnovao je radni odnos na neodređeno vreme u toj ustanovi, raspoređuje se na slobodno radno mesto koje odgovara stepenu i vrsti njegovog obrazovanja.

Ako nema slobodnog radnog mesta, direktoru prestaje radni odnos uz isplatu otpremnine, u skladu sa zakonom.

Direktoru ustanove koji je razrešen dužnosti direktora, a zasnovao je radni odnos na određeno vreme u toj ustanovi, prestaje radni odnos danom dostavljanja rešenja o razrešenju.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »