Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Nadležnost upravnog odbora Fonda

Član 76

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Upravni odbor Fonda:

1) donosi statut i druge opšte akte Fonda;

2) donosi godišnji program rada Fonda;

3) donosi finansijski plan Fonda;

4) odlučuje o poslovanju Fonda;

5) usvaja izveštaj o poslovanju i završni račun Fonda;

6) odlučuje o pravima i obavezama direktora;

7) donosi odluku o bližim uslovima i kriterijumima za dodelu stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente;

8) raspisuje konkurs i donosi odluku o dodeli stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente;

9) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Vlada daje saglasnost na statut i finansijski plan Fonda.

Upravni odbor Fonda podnosi godišnji izveštaj o poslovanju Fonda Vladi.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »