Zakon o oznakama geografskog porekla

Dostupnost dokumentacije

Član 13

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine je dužan da zainteresovanim licima učini dostupnom svoju dokumentaciju o oznakama geografskog porekla.

Međunarodno registrovanje oznake geografskog porekla i registrovanje oznake geografskog porekla na nivou

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »