Zakon o oznakama geografskog porekla

Zastupanje

Član 15

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Strano fizičko ili pravno lice u postupku pred organom nadležnim za poslove intelektualne svojine mora zastupati zastupnik upisan u registar zastupnika koji vodi organ nadležan za poslove intelektualne svojine ili domaći advokat.

U Registar zastupnika koji vodi organ nadležan za poslove intelektualne svojine upisuju se fizička i pravna lica koja ispunjavaju uslove utvrđene zakonom kojim se uređuju patenti.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »