Zakon o oznakama geografskog porekla

Dokaz o izvršenoj kontroli kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda

Član 17

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Dokazom o izvršenoj kontroli kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda, odnosno specifičnih karakteristika proizvoda smatraće se sertifikat o izvršenoj kontroli kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda, izdat od strane sertifikacionog tela iz člana 16. st. 2. i 3. ovog zakona.

Sertifikat iz stava 1. ovog člana ne sme biti stariji od tri meseca.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »