Zakon o oznakama geografskog porekla

Rešenje o priznavanju i upis u odgovarajući registar

Član 30

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako je nadležni organ dao pozitivno mišljenje o ispunjenosti uslova za priznavanje imena porekla, odnosno geografske oznake, ili ako u roku iz člana 27. stav 3. ovog zakona nije dao mišljenje, i ako organ nadležan za poslove intelektualne svojine nađe da prijava imena porekla, odnosno geografske oznake ispunjava uslove za priznavanje imena porekla, odnosno geografske oznake koji su propisani ovim zakonom, organ nadležan za poslove intelektualne svojine doneće rešenje o priznavanju imena porekla, odnosno geografske oznake, i predmetno ime porekla, odnosno geografsku oznaku, sa propisanim bibliografskim podacima upisati u Registar oznaka geografskog porekla.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana, može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Registrovano ime porekla, odnosno registrovana geografska oznaka objavljuje se u službenom glasilu organa nadležnog za poslove intelektualne svojine.

U službenom glasilu organa nadležnog za poslove intelektualne svojine objavljuju se sledeći podaci: registarski broj oznake geografskog porekla; datum upisa u Registar oznaka geografskog porekla; geografski naziv koji se štiti oznakom geografskog porekla; naznačenje da li je u pitanju ime porekla ili geografska oznaka; naziv područja ili mesta iz kog potiču proizvodi koji se obeležavaju oznakom geografskog porekla; naznačenje vrste proizvoda koji se obeležava oznakom geografskog porekla; podaci o prestanku oznake geografskog porekla, kao i o osnovu prestanka.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »