Zakon o oznakama geografskog porekla

Način pokretanja postupka za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla

Član 33

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Postupak za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla pokreće se prijavom za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno geografske oznake (u daljem tekstu: prijava za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika).

Prijavu za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika mogu da podnesu fizička ili pravna lica, kao i udruženja tih fizičkih i pravnih lica, koja na određenom geografskom području proizvode proizvode koji se označavaju nazivom tog geografskog područja.

Za podnošenje prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika plaća se propisana taksa.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »