Zakon o oznakama geografskog porekla

Bitni delovi prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika

Član 34

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Bitni delovi prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika su:.

1) zahtev za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla;

2) dokaz o obavljanju određene delatnosti na određenom geografskom području;

3) dokaz o izvršenoj kontroli kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda od strane sertifikacionog tela navedenog u prijavi za priznavanje imena porekla, odnosno geografske oznake.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »