Zakon o oznakama geografskog porekla

IV. POSTUPAK PO PRIJAVI ZA PRIZNAVANJE STATUSA OVLAŠĆENOG KORISNIKA OZNAKE GEOGRAFSKOG

POREKLA

Član 32

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla može se priznati svakom fizičkom ili pravnom licu, kao i udruženjima tih fizičkih ili pravnih lica, ukoliko na određenom geografskom području proizvode proizvode koji se označavaju nazivom tog geografskog područja i koji poseduju kvalitet, posebna svojstva, odnosno reputaciju u skladu sa podacima o specifičnim karakteristikama proizvoda iz člana 22, odnosno člana 23. ovog zakona.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »