Zakon o oznakama geografskog porekla

Član 36

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Dokazom o obavljanju određene delatnosti, odnosno proizvodnji određenog proizvoda na određenom području smatraće se odgovarajuće potvrde i rešenja izdati od nadležnih organa.

Potvrde i rešenja iz stava 1. ovog člana ne smeju da budu starija od tri meseca.

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine bliže propisuje sadržinu dokaza iz stava 1. ovog člana.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »