Zakon o oznakama geografskog porekla

Rešenje o priznavanju i upis u odgovarajući registar

Član 45

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Kada podnosilac prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika dostavi dokaze o izvršenim uplatama iz člana 44. stav 1. ovog zakona, organ nadležan za poslove intelektualne svojine donosi rešenje o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla a priznati status sa propisanim bibliografskim podacima upisuje u Registar ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana, može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »