Zakon o oznakama geografskog porekla

Postupak za upis promena koje se odnose na ovlašćene korisnike oznaka geografskog porekla

Član 53

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Postupak za upis promena koje se odnose na ovlašćene korisnike oznaka geografskog porekla pokreće se pisanim zahtevom koji se podnosi organu nadležnom za poslove intelektualne svojine.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:.

1) dokaz o pravnom osnovu promene čiji se upis traži;

2) punomoćje, ako se postupak za upis promene pokreće preko punomoćnika;

3) dokaz o uplati propisane takse.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži naročito: registarski broj ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, odnosno broj prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika; registarski broj oznake geografskog porekla; podatke o ovlašćenom korisniku oznake geografskog porekla, odnosno podnosiocu prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika; naznačenje vrste promene čiji se upis traži.

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine bliže propisuje sadržinu zahteva iz stava 1. ovog člana, kao i vrstu i sadržinu priloga koji se podnose uz zahtev.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »