Zakon o oznakama geografskog porekla

VII. OGLAŠAVANJE NIŠTAVIM REŠENJA O PRIZNAVANJU OZNAKE GEOGRAFSKOG POREKLA, ODNOSNO REŠENJA

O PRIZNAVANJU STATUSA OVLAŠĆENOG KORISNIKA OZNAKE GEOGRAFSKOG POREKLA

Uslovi za oglašavanje ništavim rešenja

Član 62

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Na pismeni predlog zainteresovanog lica, organ nadležan za poslove intelektualne svojine može da oglasi ništavim rešenje o priznavanju oznake geografskog porekla, odnosno rešenje o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, ako utvrdi da u vreme njegovog donošenja nisu bili ispunjeni uslovi za priznavanje oznake geografskog porekla, odnosno za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »