Zakon o oznakama geografskog porekla

Član 66

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Oglašavanje ništavim rešenja o priznavanju oznake geografskog porekla, odnosno rešenja o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, nema dejstvo na sudske odluke u vezi sa utvrđivanjem povrede prava koje su u momentu donošenja tog rešenja bile pravnosnažne, pod uslovom da je tužilac, odnosno ovlašćeni korisnik oznake geografskog porekla bio savestan.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »