Zakon o oznakama geografskog porekla

Član 65

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Posle sprovedenog postupka po predlogu iz člana 62. ovog zakona, organ nadležan za poslove intelektualne svojine može da donese rešenje o oglašavanju ništavim rešenja o priznavanju oznake geografskog porekla, odnosno rešenje o oglašavanju ništavim rešenja o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, ili rešenje o odbijanju predloga.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana, može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

U roku od 90 dana od pravosnažnosti rešenja kojim je oglašeno ništavim rešenje o priznavanju oznake geografskog porekla, odnosno rešenje o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla organ nadležan za poslove intelektualne svojine će u svom službenom glasilu objaviti propisane podatke iz tog rešenja.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »