Zakon o oznakama geografskog porekla

Prestanak geografske oznake na osnovu sudske odluke

Član 68

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Zainteresovano lice tužbom može da pokrene postupak za utvrđenje da je određena geografska oznaka postala generičan, odnosno uobičajen naziv za određeni proizvod.

Postupak iz stava 1. ovog člana vodi nadležni sud.

Registrovana geografska oznaka prestaje da važi na osnovu pravosnažne sudske odluke kojom se utvrđuje da je postala generičan, odnosno uobičajeni naziv za određeni proizvod.

Registrovana geografska oznaka koja je u svojoj zemlji porekla registrovana i zaštićena kao ime porekla ne može da bude proglašena generičnim, odnosno uobičajenim nazivom za određeni proizvod, sve dok takva zaštita traje u zemlji porekla.

Po prijemu sudske odluke iz stava 3. ovog člana organ nadležan za poslove intelektualne svojine će odluku upisati u odgovarajući registar, i u svom službenom glasilu će objaviti propisane podatke o prestanku važenja geografske oznake.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »