Zakon o oznakama geografskog porekla

Aktivna legitimacija za tužbu

Član 73

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Tužbu zbog povrede registrovanog imena porekla, odnosno geografske oznake iz člana 71. ovog zakona mogu da podnesu lica iz člana 18. stav 2. ovog zakona, ovlašćeni korisnici imena porekla, odnosno geografske oznake i javni, odnosno državni tužilac.

Ako je pred organom nadležnim za poslove intelektualne svojine ili sudom pokrenut postupak iz čl. 62, 67, 68. i 70. ovog zakona, sud koji postupa po tužbi iz člana 71. ovog zakona dužan je da zastane sa postupkom do konačne odluke organa nadležnog za poslove intelektualne svojine, odnosno suda.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »