ZAKON o vodama

Plaćanje naknade

Član 162

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Lice iz člana 161. tač. 1) i 2) ovog zakona plaća naknadu za ispuštenu vodu prema količini (m3) i vrsti ispuštene otpadne vode.

Lice iz člana 161. tačka 3) ovog zakona plaća naknadu za ispuštenu vodu prema količini proizvedene električne energije (kWh).

Naknada za ispuštenu vodu povećava se u slučaju da je recipijent zaštićena oblast iz člana 110. ovog zakona.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »