ZAKON o vodama

Namena

Član 163

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Sredstva ostvarena od naknada za ispuštenu vodu koriste se za finansiranje poslova iz člana 150. stav 4. tač 1), 2), 3) i 6) ovog zakona.

2.2. 3. Naknada za zagađivanje voda

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »