ZAKON o vodama

Izvori finansiranja

Član 189

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Sredstva za finansiranje Pokrajinskog fonda obezbeđuju se:.

1) iz aproprijacija u budžetu autonomne pokrajine za tekuću godinu;

2) od naknada za vode iz člana 153. tač. 1), 2), 4), 5) i 6) ovog zakona, ostvarenih na teritoriji autonomne pokrajine;

3) od prihoda od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima Pokrajinskog fonda.

Sredstva ostvarena od slivne vodne naknade, u iznosu od 50%, prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na teritoriji autonomne pokrajine i koriste se u skladu sa članom 182. ovog zakona.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »