ZAKON o vodama

Uslovi za korišćenje vode

Član 82

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Korišćenje voda za navodnjavanje poljoprivrednog ili drugog zemljišta vrši se u skladu sa uslovima utvrđenim vodnom dozvolom, a ako se korišćenje vode za navodnjavanje vrši po osnovu koncesije, i u skladu sa ugovorom kojim se uređuje koncesija.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »