ZAKON o vodama

4.3.Zaštita voda od zagađivanja 4.3.1. Pojam i granične vrednosti emisije

Pojam

Član 92

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Zaštita voda, u smislu ovog zakona, jeste skup mera i aktivnosti kojima se kvalitet površinskih i podzemnih voda štiti i unapređuje, uključujući i od uticaja prekograničnog zagađenja, radi:.

1) očuvanja života i zdravlja ljudi;

2) smanjenja zagađenja i sprečavanja daljeg pogoršanja stanja voda;

3) obezbeđenja neškodljivog i nesmetanog korišćenja voda za različite namene;

4) zaštite vodnih i priobalnih ekosistema i postizanja standarda kvaliteta životne sredine u skladu sa propisom kojim se uređuje zaštita životne sredine i ciljevi životne sredine.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »