ZAKON o volontiranju

Član 19

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ugovor o volontiranju prestaje:.

1) istekom vremena na koji je zaključen ili ispunjenjem ugovorne obaveze;

2) sporazumom ugovornih strana;

3) jednostranim raskidom ugovora;

4) danom pravosnažnosti odluke o nastupanju smetnje iz člana 12. ovog zakona;

5) kada se roditelj ili staratelj maloletnog lica ne saglasi sa nastavkom volontiranja;

6) u drugim slučajevima određenim ugovorom o volontiranju.

Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »