ZAKON o volontiranju

Član 20

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Volonter može u svako doba da raskine ugovor o volontiranju na način propisan za njegovo zaključivanje, bez obaveze da za to navede razlog.

Organizator volontiranja može da raskine ugovor o volontiranju:.

1) kad prestane potreba za volontiranjem;

2) ako ne može da obezbedi uslove za dalje volontiranje;

3) ako volonter ne ispunjava ugovorene obaveze;

4) ako volonter svojim aktivnostima ugrožava korisnika volontiranja;

5) u drugim slučajevima određenim ugovorom o volontiranju.

Službeni glasnik Republike Srbije, 36 od 28.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »