ZAKON o javnom beležništvu

V. JAVNOBELEŽNIČKE KNJIGE I SPISI

1. Opšte odredbe

Čuvanje spisa i isprava

Član 100

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Javni beležnik je dužan da čuva spise i isprave koje je sam sačinio, preuzeo od stranaka, koje mu je poverila Komora ili koje je preuzeo od svog prethodnika.

(2) Ako su javnobeležničku ispravu sačinila dva ili više javnih beležnika, izvornik isprave u spisu čuva javni beležnik koji je na nju stavio svoj pečat.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »