ZAKON o javnom beležništvu

Potpisivanje isprave

Član 81

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Javnobeležničku ispravu potpisuju, u prisustvu javnog beležnika, stranke, kao i svedoci, zakonski zastupnici, punomoćnici i službeno lice organa starateljstva, ako je njihovo učešće po zakonu obavezno.

(2) Ako je isprava potpisana bez prisustva javnog beležnika, lice koje ju je potpisalo mora, u prisustvu javnog beležnika, potvrditi da je njegov potpis svojeručan.

(3) Potvrda iz stava 2. ovog člana unosi se u javnobeležničku ispravu pre potpisa javnog beležnika.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »