ZAKON o javnom beležništvu

4. Javnobeležnički zapisi

Pravni poslovi koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa

Član 82

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) U obliku javnobeležničkog zapisa sačinjavaju se naročito:

1) ugovori o imovinskim odnosima između supružnika;.

2) ugovori o imovinskim odnosima između vanbračnih partnera;.

3) sporazumi o deobi zajedničke imovine supružnika ili vanbračnih partnera;.

4) sporazumi o zakonskom izdržavanju, u skladu sa zakonom;.

5) ugovori o raspolaganju nepokretnostima lica koja su poslovno nesposobna;.

6) ugovori o ustupanju i raspodeli imovine za života;.

7) ugovori o doživotnom izdržavanju;.

8) obećanje poklona i ugovori o poklonu za slučaj smrti;.

9) drugi pravni poslovi i izjave za koje zakon određuje da moraju biti zaključeni u obliku javnobeležničkog zapisa, po zakonima i drugim propisima koji uređuju njihovo sačinjavanje.

(2) Pravni poslovi i izjave iz stava 1. ovog člana koji su sačinjeni u obliku javnobeležničkog zapisa imaju istu dokaznu snagu kao da su sačinjeni u sudu ili pred drugim državnim organom.

(3) Ugovori, odnosno izjave kojima se menjaju pravni odnosi nastali zaključenjem ugovora ili davanjem izjava iz stava 1. ovog člana zaključuju se, odnosno daju u obliku javnobeležničkog zapisa.

(4) Pravni poslovi i izjave iz stava 1. ovog člana koji nisu sačinjeni u obliku javnobeležničkog zapisa ne proizvode pravno dejstvo.

Službeni glasnik Republike Srbije, s031/11 od 09.05.2011
« Prethodni član Sledeći član »