UREDBU o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkih poslova

II. POSTUPAK KONTROLE MENJAČKIH POSLOVA I MERE KOJE SE MOGU PREDUZETI

Član 3

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Kontrolu menjačkih poslova kod menjača vrši devizni inspektor Deviznog inspektorata koji poseduje službenu legitimaciju (u daljem tekstu: devizni inspektor).

Službeni glasnik Republike Srbije, s007/12 od 31.01.2012
« Prethodni član Sledeći član »