UREDBU o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkih poslova

Član 4

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Kontrola menjačkih poslova vrši se neposrednom kontrolom menjačkih poslova na samom menjačkom mestu, uvidom u poslovne knjige i drugu dokumentaciju menjača, kontrolom podataka i izveštaja koje je menjač dužan da dostavlja Narodnoj banci Srbije ili banci, odnosno kojima Devizni inspektorat raspolaže u skladu sa propisima iz člana 1. stav 2. ove uredbe, kao i kontrolom druge dokumentacije koju Devizni inspektorat može da zahteva od ovlašćenog menjača.

(2) Menjač je dužan da u postupku neposredne kontrole deviznom inspektoru omogući uvid u menjačke poslove, da mu stavi na raspolaganje tražene podatke i dostavi potrebnu dokumentaciju.

(3) U cilju obavljanja kontrole iz stava 1. ovog člana devizni inspektor može doneti pismeni zaključak.

(4) Na zaključak iz stava 3. ovog člana nije dozvoljena žalba.

Službeni glasnik Republike Srbije, s007/12 od 31.01.2012
« Prethodni član Sledeći član »