UREDBU o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkih poslova

Član 5

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Kada devizni inspektor u vršenju neposredne kontrole menjačkih poslova utvrdi postojanje osnova sumnje da su efektivni strani novac, čekovi i gotovina u dinarima upotrebljeni za izvršenje krivičnog dela ili prekršaja ili su tome namenjeni, ili su nastali izvršenjem krivičnog dela ili prekršaja, devizni inspektor ih privremeno oduzima i o oduzetim sredstvima izdaje potvrdu.

(2) Devizni inspektor sa privremeno oduzetim efektivnim stranim novcem, čekovima i gotovinom u dinarima, postupa na način utvrđen članom 55. Zakona, i istovremeno, nadležnim organima podnosi krivičnu prijavu, odnosno zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Službeni glasnik Republike Srbije, s007/12 od 31.01.2012
« Prethodni član Sledeći član »