UREDBU o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkih poslova

Član 7

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Kada devizni inspektor u vršenju kontrole menjačkih poslova utvrdi nezakonitost, odnosno nepravilnost koja se može otkloniti, donosi rešenje kojim nalaže menjaču da otkloni utvrđenu nezakonitost, odnosno nepravilnost i određuje mu rok za naloženo postupanje.

(2) Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana kojim se nalaže otklanjanje nezakonitosti, odnosno nepravilnosti, može se uložiti žalba Ministarstvu finansija u roku od 15 dana od dana uručenja rešenja.

(3) Žalba iz stava 2. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja iz stava 1. ovog člana.

Službeni glasnik Republike Srbije, s007/12 od 31.01.2012
« Prethodni član Sledeći član »