UREDBU o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkih poslova

Član 8

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Menjač je dužan da o izvršenju naloga iz rešenja iz člana 7. ove uredbe pismeno obavesti deviznog inspektora i to najkasnije prvog narednog radnog dana od dana isteka roka određenog za otklanjanje utvrđene nezakonitosti, odnosno nepravilnosti iz tog rešenja.

(2) Devizni inspektor proverava izvršenje naloga iz rešenja iz stava 1. ovog člana i, ako proverom utvrdi da su izvršeni svi nalozi iz tog rešenja, donosi zaključak o obustavi naloga iz rešenja.

(3) Kada devizni inspektor utvrdi da ovlašćeni menjač nije izvršio naloge iz rešenja iz člana 7. ove uredbe, Devizni inspektorat donosi rešenje o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova za kontrolisano menjačko mesto.

(4) Ukoliko devizni inspektor utvrdi da banka nije izvršila naloge iz rešenja iz člana 7. ove uredbe, o tome obaveštava Narodnu banku Srbije koja preduzima odgovarajuće mere u skladu sa zakonskim ovlašćenjima iz njene kontrolne funkcije.

Službeni glasnik Republike Srbije, s007/12 od 31.01.2012
« Prethodni član Sledeći član »