ZAKON o zaštiti od požara

Prekršaji odgovornog lica u državnom organu, organu autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

Član 83

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se odgovorno lice u nadležnom organu ako:

1) ne donese sanacioni plan (član 16. st. 2. i 3);

2) ne donese Plan zaštite od požara (čl. 20. i 22)[/];

3) ne obavesti Ministarstvo o donošenju prostornog i urbanističkog plana u roku od 60 dana od dana određenog za razmatranje (član 29. stav 2);

4) ne pribavi saglasnost Ministarstva iz [link=36]člana 36. stav 1. ovog zakona;

5) ne organizuje osnovnu obuku zaposlenih iz oblasti zaštite od požara u propisanom roku i ne vrši praktičnu proveru znanja zaposlenih u propisanom roku ([link=53]član 53. st. 1. i 5).

« Prethodni član Sledeći član »