ZAKON o zaštiti od požara

Prekršaji fizičkog lica

Član 84

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1) gradi ili postavlja objekte i druge zapreke na putevima, prolazima, platoima i sličnim prilazima objektima koji su predviđeni za prolaz vatrogasnih vozila ili evakuaciju ljudi i imovine ugroženih požarom (član 41);

2) loži otvorenu vatru u šumi i na udaljenosti od 200 m od ruba šume suprotno [link=46]članu 46. ovog zakona;

3) smešta zapaljivi materijal na prostoru suprotno članu 48. Zakona;

4) za vreme žetve ne preduzima posebne mere zaštite strnih useva od požara (član 49. st. 1. i 2);

5) spaljuje ostatke strnih useva, smeće i biljne ostatke na otvorenom prostoru (član 50. stav 1);

6) ne organizuje protivpožarnu stražu (član 51);

7) primeti neposrednu opasnost od izbijanja požara ili požar a ne ukloni opasnost, odnosno ne ugasi požar ili o požaru bez odlaganja ne obavesti nadležnu vatrogasnu jedinicu ili policijsku stanicu (član 71. stav 1);

8) lažno prijavi požar ili drugu tehničko-tehnološku nesreću ([link=71]član 71. stav 2).

« Prethodni član Sledeći član »