Carinski zakon

Rok držanja robe u skladištu

Član 137

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Držanje robe u postupku carinskog skladištenja nije vremenski ograničeno.

U izuzetnim slučajevima, carinski organ može odrediti rok u kome korisnik skladišta mora za robu da odredi novo carinski dozvoljeno postupanje ili upotrebu.

Ministar može da propiše rokove držanja u postupku carinskog skladištenja za robu iz člana 128. stav 1. tačka 2) ovog zakona na koje se primenjuju zaštitne mere poljoprivredne politike.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »