Carinski zakon

Delatnosti u zoni

Član 198

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Strana roba smeštena u slobodnu zonu ili u slobodno skladište, dok se nalazi u slobodnoj zoni ili u slobodnom skladištu, može da se:.

1) stavi u slobodan promet pod uslovima koji su propisani za taj postupak i uz primenu člana 203. ovog zakona;

2) podvrgne uobičajenim oblicima postupanja iz člana 138. stav 1. ovog zakona, bez posebnog odobrenja;

3) stavi u postupak aktivnog oplemenjivanja, pod uslovima koji su propisani za taj postupak;

4) stavi u postupak prerade pod carinskom kontrolom, pod uslovima koji su propisani za taj postupak;

5) stavi u postupak privremenog uvoza, pod uslovima propisanim za taj postupak;

6) ustupi u korist države u skladu sa članom 209. ovog zakona;

7) uništi, pod uslovom da odgovorno lice pruži carinskom organu sve neophodne podatke o robi.

U slučaju da je roba stavljena u jedan od postupaka iz stava 1. tač. 3), 4) ili 5) ovog člana, carinski organ može, imajući u vidu uslove za rad i sprovođenje mera carinskog nadzora u slobodnim zonama ili slobodnim skladištima, ako je potrebno, tim uslovima prilagoditi mere kontrole.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »