Carinski zakon

Carinski nadzor nad robom koja napušta carinsko područje Republike Srbije

Član 214

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Roba koja napušta carinsko područje Republike Srbije podleže carinskom nadzoru i može biti predmet kontrole carinskog organa u skladu sa propisima. Roba napušta carinsko područje preko graničnih prelaza iz člana 58. ovog zakona putem koji određuje carinski organ uz primenu postupka koji određuje taj organ.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »