Carinski zakon

GLAVA III OBRAČUN I NAPLATA CARINSKOG DUGA

Utvrđivanje iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina

Član 254

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski organ nadležan prema mestu na kojem je carinski dug nastao ili se smatra da je nastao u skladu sa odredbama člana 252. ovog zakona, odmah čim dobije potrebne podatke, utvrđuje iznos uvoznih ili izvoznih dažbina (u daljem tekstu: iznos dažbine) koji treba platiti.

Carinski organ, u skladu sa odredbama člana 103. stav 2. ovog zakona, može da prihvati iznos dažbine koji treba platiti, utvrđen od strane deklaranta.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »