Zakon o oznakama geografskog porekla

Trajanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla

Član 48

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla traje tri godine od dana upisa priznatog statusa u Registar ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla.

Status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla oznake može, na zahtev ovlašćenog korisnika, uz podnošenje dokaza o ispunjenosti uslova iz člana 32. ovog zakona i uz dostavljanje dokaza o plaćenoj propisanoj taksi, da bude obnovljen neograničen broj puta, sve dok traje odgovarajuće ime porekla, odnosno geografska oznaka.

Zahtev za obnovu statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla sadrži naročito: registarski broj oznake geografskog porekla; datum do kada je upisan u Registar ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla; podatke o poslovnom imenu i sedištu podnosioca zahteva, odnosno, imenu i adresi fizičkog lica (prema stanju u registrima); podatke o izvršenoj kontroli kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda (broj i datum izdavanja isprave o ispitanom i utvrđenom kvalitetu i posebnim svojstvima proizvoda).

Organ nadležan za poslove intelektualne svojine bliže propisuje sadržinu zahteva iz stava 2. ovog člana.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »