Zakon o oznakama geografskog porekla

Upis obnove statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla u odgovarajući registar

Član 51

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 48. stav 2. ovog zakona, organ nadležan za poslove intelektualne svojine upisuje podatak o obnovi statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla u Registar ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »