ZAKON o vodama

Referentna cena vode

Član 157

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Referentna cena vode utvrđuje se na osnovu operativnih troškova snabdevanja vodom za piće sistemom javnog vodovoda i operativnih troškova sakupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda sistemom javne kanalizacije, kao i troškova održavanja i amortizacije vodnih objekata iz člana 18. stav 1. tačka 1) i člana 19. ovog zakona.

Vlada:.

1) utvrđuje metodologiju za obračun cene snabdevanja vodom za piće sistemom javnog vodovoda i cene sakupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda sistemom javne kanalizacije;

2) bliže utvrđuje kriterijume za određivanje referentne cene vode iz stava 1. ovog člana;

3) određuje referentnu cenu vode.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »