Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 331

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 30.000 dinara ili kaznom zatvora u trajanju do 30 dana kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 29. stav 1, ako se uređaj koristi,

2) člana 29. stav 2, za lice koje nije preduzetnik, 3) člana31. kazniće se vozač ili lice koje sedi na sedištu u prednjem redu i drži u krilu dete mlađe od 12 godina,

4) člana 35. stav 1,

5) člana 36. st. 1, 2. i 3,

6) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), koji se u naselju kreće brzinom koja je od 51 km/h do 70 km/h veća od dozvoljene, 7) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se van naselja kreće brzinom koja je od 61 km/h do 80 km/h veća od dozvoljene,

8) člana 45. stav 1. tačka 4), vozač koji se u, odnosno van naselja kreće brzinom koja je od 51 km/h do 70 km/h veća od dozvoljene,

9) člana 53. st. 1, 2. i 3,

10) člana 55. st. 1. i 3. tač. 4), 5), 7), 8), 10), 14) i 15),

11) člana 72. stav 4,

12) člana 74.

13) člana 77. stav 2, vozač koji ne koristi ni duga ni kratka svetla, a koristi samo poziciona svetla,

14) člana 78. stav 2,

15) člana 89. stav 2,

16) člana 95. st. 1. i 2, kazniće se vodič ukoliko kolonu čine pretežno deca mlađa od 12 godina,

17) člana 97. st. 1. i 2, ukoliko sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,

18) člana 98. ukoliko sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,

19) člana 99. st. 1, 5. i 6,

20) člana 100. stav 1, ukoliko se u vozilu nalazi dete mlađe od 12 godina ili ukoliko upravlja autobusom kojim se prevoze putnici ili drugim vozilom kojim se vrši javni prevoz putnika,

21) člana 101. kazniće se vozač,

22) člana 101. kazniće se pešak koji sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,

23) člana 102. ukoliko se vozilo kreće autoputem,

24) člana 103. stav 1,

25) člana 105. stav 1, ukoliko je vozilo zaustavljeno u saobraćajnoj traci,

26) člana 105. stav 2, ukoliko vozač vrši polukružno okretanje,

27) člana 106. stav 5, kazniće se vlasnik odnosno vozač, 28) člana 107. stav 1,

29) člana 108. stav 5, kazniće se vlasnik odnosno vozač,

30) člana 109. st. 1. i 2,

31) člana 110.

32) člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 5. i 6. ovog člana, kada teret na vozilu premašuje nosivost vozila, odnosno osovinsko opterećenje pojedinih osovina određenih od strane proizvođača vozila, za više od 20,0%,

33) člana 112. stav 1. tačka 2) kada je premašeno osovinsko opterećenje propisano tehničkim normativima za vozila i najveću dozvoljenu ukupnu masu, za više od 5% i tačka 3),

34) člana 118. stav 2,

35) člana 120. stav 2, u slučaju kada su putnici deca mlađa od 12 godina,

36) člana 121. stav 2, kazniće se vozač čijoj je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja više od šest meseci,

37) člana 123. stav 1,

38) člana 134. st. 1. i 2,

39) člana 142. stav 2,

40) člana 145. stav 5,

41) člana 146. stav 6, kazniće se pešak, odnosno biciklista, ukoliko sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,

42) člana 147. stav 5,

43) člana 156. stav 11,

44) člana 161. stav 2, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je od 31 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,

45) člana 162. stav 1, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je od 51 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene,

46) člana 163. stav 2, vozač koji se kreće brzinom koja je od 51 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene, 47) člana 166. stav 1,

48) člana 171. stav 2,

49) člana 174. stav 1,

50) člana 178. stav 1, kazniće se vozač čijoj je vozačkoj dozvoli istekao rok važenja više od šest meseci,

51) člana 182. stav 3, 52) člana 183. st. 2. i 3,

53) člana 187. stav 1,

54) člana 187. st. 2. i 4, kazniće se lice pod dejstvom psihoaktivnih supstanci,

55) člana 187. st. 2. i 4, kazniće se lica u stanju teške i veoma teške alkoholisanosti,

56) člana 203. stav 1,

57) člana 205. stav 1, kada je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja više od šest meseci, 58) člana 207. stav 1,

59) člana 211. stav 1, kazniće se instruktor vožnje koji evidencije ne vodi tačno i verodostojno,

60) člana 212. stav 1, kazniće se instruktor vožnje,

61) člana 212. stav 2, kazniće se kandidat za vozača,

62) člana 215. stav 3, kazniće se instruktor vožnje,

63) člana 216. st. 1. i 2,

64) člana 217. stav 1,

65) člana 221. stav 1,

66) člana 224. stav 1,

67) člana 224. stav 6, osim kada je vozačkoj dozvoli istekao rok važenja,

68) člana 226. stav 1,

69) člana 227. st. 1, 2. i 4,

70) člana 238. st. 3. i 7, kazniće se ispitivač,

71) člana 242. stav 1,

72) člana 245. stav 3,

73) člana 246. st. 4. i 5, ukoliko ima ugrađene uređaje i koristi ih,

74) člana 246. stav 7,

75) člana 247.

76) člana 248. stav 3,

77) člana 250. stav 6,

78) člana 262. st. 1. i 4,

79) člana 263. stav 1, 80) člana 268. stav 1, ukoliko vozilo nije upisano u jedinstveni registar vozila,

81) člana 268. stav 5, ukoliko nema propisane registarske tablice,

82) člana 273. stav 1,

83) člana 274. stav 3,

84) člana 277. stav 5,

85) člana 280. st. 3. i 4, kazniće se pešak, 86) člana 287. stav 3,

87) člana 288. stav 3,

88) člana 290. stav 2,

89) člana 293. stav 2,

90) člana 306. stav 4,

91) člana 243. st. 1, 2, 4. i 5,

92) člana 244.

Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja iz stava 1. ovog člana izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu, odnosno pribavilo sebi ili drugom protivpravnu imovinsku ili drugu korist, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 30.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana.

« Prethodni član Sledeći član »