Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 332

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Novčanom kaznom u iznosu od 6.000 do 20.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 22. st. 2. i 5,

2) člana 25. stav 3,

3) člana 26. stav 1,

4) člana 29. stav 1. ako se uređaj nalazi u vozilu,

5) člana 33. stav 1,

6) člana 36. stav 4,

7) člana 42. stav 1,

8) člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), koji se u naselju kreće brzinom koja je od 21 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,

9) člana 44. i člana 45. stav 1. tač. 1), 2) i 3), vozač koji se van naselja kreće brzinom koja je od 41 km/h do 60 km/h veća od dozvoljene,

10) člana 45. stav 1. tačka 4, vozač koji se u, odnosno van naselja kreće brzinom koja je od 21 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,

11) člana 47.

12) člana 50.

13) člana 51. stav 5,

14) člana 54. stav 2,

15) člana 55. stav 2,

16) člana 55. stav 3. tač, 1), 2), 6) i 12),

17) člana 55. stav 4,

18) člana 57. stav 1,

19) člana 58. stav 1,

20) člana 61. stav 1. tačka 3),

21) člana 66. stav 1. tač. 4) i 5),

22) člana 67. stav 1. tačka 3),

23) člana 69. stav 1,

24) člana 71. stav 1,

25) člana 72. st. 1, 2. i 3,

26) člana 75. stav 2,

27) člana 79. stav 1, vozač koji za vreme magle ne uključi svetla za osvetljavanje puta,

28) člana 80. stav 1,

29) člana 81. stav 1. tačka 4), ukoliko kolonu pešaka čine pretežno deca mlađa od 12 godina,

30) člana 81. stav 1. tačka 5), ukoliko se biciklista kreće putem van naselja,

31) člana 81. stav 1. tačka 6),

32) člana 85.

33) člana 86. stav 1,

34) člana 88.

35) člana 90. stav 1. tačka 1), za vozača motornog vozila,

36) člana 91. stav 2, za vozača motornog vozila,

37) člana 93. st. 1, 2. i 4, ukoliko sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,

38) člana 94. ukoliko sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,

39) člana 95. stav 2, kazniće se vodič kolone

40) člana 96. st. 1. i 3, ukoliko sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,

41) člana 97. stav 3, ukoliko sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina,

42) člana 98.

43) člana 99. st. 2. i 3,

44) člana 99. stav 4, ukoliko su pešaci deca mlađa od 12 godina,

45) člana 100. stav 1,

46) člana 102. ukoliko se vozilo kreće motoputem,

47) člana 103. stav 2. tačka 2),

48) člana 105. stav 1. ukoliko je vozilo zaustavljeno u zaustavnoj traci,

49) člana 105. stav 2, ukoliko se vozač kreće vozilom unazad,

50) člana 111. stav 1,

51) člana 111. stav 2. tačka 1), 52) člana 111. st. 4. i 5,

53) člana 112. stav 1. tačka 1) i st. 5. i 6, ovog člana, kada teret na vozilu premašuje nosivost vozila, odnosno osovinsko opterećenje pojedinih osovina određenih od strane proizvođača vozila, u rasponu od 5,0 do 20,0%,

54) člana 112. stav 3. tač. 1) i 4),

55) člana 113. stav 2,

56) člana 115. stav 4,

57) člana 116. stav 1,

58) člana 117. stav 1,

59) člana 120. stav 2,

60) člana 121. stav 2, kazniće se vozač čijoj je vozačkoj dozvoli, odnosno posebnoj dozvoli istekao rok važenja ne više od šest meseci,

61) člana 134. st. 3. i 4,

62) člana 143. stav 2,

63) člana 144. stav 3,

64) člana 160. stav 1,

65) člana 161. stav 2, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je od 11 km/h do 30 km/h veća od dozvoljene,

66) člana 162. stav 1, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je od 31 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,

67) člana 163. stav 2, kazniće se vozač koji se kreće brzinom koja je od 31 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene,

68) člana 167.

69) člana 168. stav 1. tač. 2), 3), 4), 5) i 6) i st. 2. i 4,

70) člana 172. st. 1. i 2,

71) člana 177. stav 1,

72) člana 178. stav 1, kazniće se vozač kome je istekao rok važenja vozačke dozvole najviše šest meseci i vozač kome nakon isteka probne vozačke dozvole nije izdata vozačka dozvola,

73) člana 178. stav 3,

74) člana 182. stav 4, kazniće se u slučaju vožnje noću,

75) člana 182. stav 6,

76) člana 183. stav 5,

77) člana 187. st. 2. i 4, kazniće se lice u stanju srednje alkoholisanosti,

78) člana 190. stav 4,

79) člana 193. stav 1,

80) člana 205. stav 1, kazniće se vozač tramvaja kome je istekao rok važenja vozačke dozvole najviše šest meseci, odnosno posebne dozvole za upravljanje tramvajem,

81) člana 205. stav 6,

82) člana 211. stav 1, kazniće se instruktor vožnje ako evidencije ne vodi na propisan način i uredno,

83) člana 214. stav 3, 84) člana 217. stav 2,

85) člana 224. stav 6, u slučaju da je rok važenja vozačke dozvole istekao,

86) člana 226. stav 3,

87) člana 227. stav 3,

88) člana 230. stav 1,

89) člana 242. stav 3,

90) člana 245. st. 1. i 2,

91) člana 246. stav 1, kazniće se vozač koji upravlja vozilom koje je tehnički neispravno u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika i uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila,

92) člana 246. stav 1, kazniće se vlasnik vozila koje je tehnički neispravno u pogledu uređaja za zaustavljanje, za upravljanje, pneumatika i uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, osim ako je vozač tog vozila lice sa kojim živi u bračnoj ili trajnoj vanbračnoj zajednici, krvni srodnik po pravoj liniji, brat, sestra, usvojilac odnosno usvojenik, 93) člana 246. stav 3,

94) člana 246. st. 4. i 5, ukoliko ima ugrađene uređaje, a ne koristi ih,

95) člana 249. stav 2,

96) člana 252. stav 5,

97) člana 259. stav 2,

98) člana 263. stav 8,

99) člana 264. stav 6,

100) člana 268. stav 1, ukoliko je istekao rok važenja registracione nalepnice,

101) člana 269. stav 5,

102) člana 274. st. 1. i 2,

103) člana 276.

104) člana 277. stav 2,

105) člana 291. stav 2,

106) člana 320. stav 1.

Ukoliko je lice izvršenjem prekršaja iz stava 1. ovog člana izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu, odnosno pribavilo sebi ili drugom protivpravnu imovinsku ili drugu korist, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 40.000 dinara ili kaznom zatvora do 45 dana.

« Prethodni član Sledeći član »