Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

I. OSNOVNE ODREDBE

II. OSNOVNA NAČELA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

III. OSNOVI SISTEMA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

1. Telo za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima

2. Agencija za bezbednost saobraćaja

3. Strategija bezbednosti saobraćaja

4. Praćenje bezbednosti saobraćaja

5. Finansiranje bezbednosti saobraćaja

IV. PRAVILA SAOBRAĆAJA

1. Opšte odredbe

2. Uključivanje vozila u saobraćaj

3. Kretanje vozila po putu

4. Nasilnička vožnja

5. Brzina

6. Skretanje

7. Prvenstvo prolaza

8. Saobraćaj na raskrsnici

9. Polukružno okretanje

10. Mimoilaženje

11. Preticanje i obilaženje

12. Zvučni i svetlosni znaci upozorenja

13. Zaustavljanje i parkiranje

14. Vučenje vozila

15. Upotreba svetala u saobraćaju

16. Odstojanje između vozila

17. Saobraćaj tramvaja i drugih vozila na šinama

18. Posebne odredbe o saobraćaju traktora, radnih mašina, motokultivatora i zaprežnih vozila

19. Saobraćaj zaprežnih vozila i učešće životinja u saobraćaju

20. Posebne odredbe o saobraćaju bicikala, mopeda, tricikala, četvorocikala i motocikala

21. Kretanje pešaka

22. Obaveze vozača prema pešacima

23. Saobraćaj na prelazu puta preko železničke pruge

24. Saobraćaj na autoputu i motoputu

25. Vozila pod pratnjom

26. Vozila sa prvenstvom prolaza

27. Upotreba žutog rotacionog ili trepćućeg svetla

28. Prevoz tereta na vozilu

29. Vanredni prevoz

30. Prevoz lica vozilima

31. Probna vožnja

V. SPORTSKE I DRUGE PRIREDBE NA PUTU

VI. POSEBNI USLOVI SAOBRAĆAJA

VII. SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

1. Opšte odredbe

2. Saobraćajni znakovi

3. Semafori

4. Svetlosne oznake na putu

5. Oznake na kolovozu i trotoaru

6. Obeležavanje prelaza puta preko železničke pruge

7. Obeležavanje prepreka na putu i mesta na kome se izvode radovi na putu

VIII. PUTEVI

IX. TEHNIČKO REGULISANjE SAOBRAĆAJA

1. Opšte odredbe

2. Pešačka zona

3. Zona usporenog saobraćaja

4. Zona „30”

5. Zona škole

6. Zaštita životne sredine

7. Tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja

8. Znaci i naredbe koje daju ovlašćena lica

X. DUŽNOSTI UČESNIKA U SAOBRAĆAJU U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NEZGODE

XI. VOZAČI

1. Uslovi za upravljanje vozilom

2. Starosni uslovi za dobijanje vozačke dozvole

3. Probna vozačka dozvola

4. Izdavanje vozačke dozvole

5. Psihofizički uslovi za upravljanje vozilom

6. Zdravstveni pregledi

7. Vozačke dozvole za kategorije motornih vozila

8. Oduzimanje vozačke dozvole

9. Izvršenje mera zabrane upravljanja

10. Lica kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, odnosno koja obavljaju javni prevoz - Profesionalni vozači

11. Vozači tramvaja

XII. OSPOSOBLjAVANjE KANDIDATA ZA VOZAČE

1. Opšte odredbe

2. Teorijska obuka

3. Praktična obuka

4. Prava i obaveze kandidata za vozače

5. Predavač teorijske obuke

6. Instruktor vožnje

7. Vozila za osposobljavanje vozača

8. Vozački ispit

9. Ispitivač

10. Saobraćajni uslovi za održavanje praktičnog dela ispita

XIII. OBUKA IZ PRVE POMOĆI

XIV. TRAJANjE UPRAVLjANjA MOTORNIM VOZILOM, ODNOSNO SKUPOM VOZILA

XV. VOZILA

1. Opšte odredbe

2. Ispitivanje vozila

3. Identifikaciona oznaka vozila

1. Opšte odredbe

2. Kontrolori tehničkog pregleda vozila

3. Redovni tehnički pregledi

4. Vanredni tehnički pregledi vozila

5. Kontrolni tehnički pregledi vozila

XVII. REGISTRACIJA MOTORNIH I PRIKLjUČNIH VOZILA

1. Opšte odredbe

2. Registarske tablice

3. Privremena registracija

XVIII. POSEBNE MERE I OVLAŠĆENjA

1. Opšte odredbe

2. Isključenje vozača iz saobraćaja

3. Utvrđivanje prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci kod učesnika u saobraćaju

4. Premeštanje vozila

5. Zadržavanje vozača koji su isključeni zbog psihofizičkog stanja

6. Zadržavanje vozača kod koga postoji namera za dalje činjenje prekršaja i mere za obezbeđenje prisustva vozača koji može izbeći odgovornost za prekršaj

7. Oduzimanje obrasca strane vozačke dozvole

8. Snimanje saobraćaja i učesnika u saobraćaju korišćenjem odgovarajućih sredstava

9. Upućivanje vozila na kontrolni tehnički pregled, odnosno radi merenja osovinskog opterećenja, odnosno ukupne mase

10. Isključenje vozila iz saobraćaja

11. Otklanjanje, odnosno sprečavanje nastanka opasnosti na putu

12. Privremeno oduzimanje predmeta, odnosno dokaza o učinjenom prekršaju

13. Uklanjanje nepropisno zaustavljenih, odnosno parkiranih vozila

XIX. ORGANIZACIJA POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U PRIVREDNOM DRUŠTVU, DRUGIM PRAVNIM LICIMA, DRŽAVNOM ORGANU, ODNOSNO JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE I KOD PREDUZETNIKA

XX. NADZOR

XXI. KAZNENE ODREDBE

1. Posebne nadležnosti u prekršajnom postupku

2. Posebne odredbe o odgovornosti za prekršaje

3. Obaveze organa koji su odlučivali o povredama odredbi ovog zakona

4. Verodostojna isprava o prekršaju

5. Kazneni poeni

6. Privredni prestupi

7. Prekršajne kazne za pravno lice

8. Prekršajne kazne za preduzetnike

9. Prekršajne kazne za fizičko lice

XXII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE