Zakon o oznakama geografskog porekla

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet
Upotreba oznaka geografskog porekla
Pojam imena porekla
Pojam geografske oznake
Tradicionalni i istorijski nazivi
Homonimni nazivi
Poreklo sirovine
Nazivi koji se ne mogu zaštititi

II. POSTUPAK ZAŠTITE

Zaštita oznaka geografskog porekla
Takse i troškovi postupka
Registri
Dostupnost dokumentacije
Evropske zajednice
Zastupanje
Kontrola kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda
Dokaz o izvršenoj kontroli kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda

III. POSTUPAK PO PRIJAVI ZA PRIZNAVANJE OZNAKE

GEOGRAFSKOG POREKLA

Način pokretanja postupka za registrovanje oznake geografskog porekla
Bitni delovi prijave
Uslovi za priznavanje datuma podnošenja prijave
Redosled ispitivanja prijave
Ispitivanje urednosti prijave
Ispitivanje uslova za priznavanje oznake geografskog porekla
Rešenje o odbijanju prijave
Pretvaranje prijave imena porekla u prijavu geografske oznake i obrnuto
Rešenje o priznavanju i upis u odgovarajući registar
Trajanje imena porekla, odnosno geografske oznake

IV. POSTUPAK PO PRIJAVI ZA PRIZNAVANJE STATUSA OVLAŠĆENOG KORISNIKA OZNAKE GEOGRAFSKOG

POREKLA
Način pokretanja postupka za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla
Bitni delovi prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika
Uslovi za priznavanje datuma podnošenja prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika
Redosled ispitivanja prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika
Ispitivanje urednosti prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika
Ispitivanje uslova za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla
Rešenje o odbijanju prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika
Pretvaranje prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla u prijavu za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake i obrnuto
Zaključak o plaćanju takse za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika
Rešenje o priznavanju i upis u odgovarajući registar
Izdavanje isprave o priznatom statusu ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla
Objavljivanje priznatog statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla
Trajanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla
Postupak po zahtevu za obnovu statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla
Upis obnove statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla u odgovarajući registar

V. PROMENE KOJE SE ODNOSE NA OVLAŠĆENE

KORISNIKE OZNAKA GEOGRAFSKOG POREKLA
Postupak za upis promena koje se odnose na ovlašćene korisnike oznaka geografskog porekla

VI. SADRŽINA I OBIM PRAVA KOJE IMA OVLAŠĆENI KORISNIK OZNAKE GEOGRAFSKOG POREKLA

Korišćenje registrovanog imena porekla, odnosno geografske oznake
Nedozvoljene radnje
Odnos prema ranije registrovanom žigu
Upotreba ličnog imena
Zabrana prenosa
Izmena podataka o specifičnim karakteristikama proizvoda

VII. OGLAŠAVANJE NIŠTAVIM REŠENJA O PRIZNAVANJU OZNAKE GEOGRAFSKOG POREKLA, ODNOSNO REŠENJA

O PRIZNAVANJU STATUSA OVLAŠĆENOG KORISNIKA OZNAKE GEOGRAFSKOG POREKLA

Uslovi za oglašavanje ništavim rešenja
Način pokretanja postupka za oglašavanje ništavim rešenja
Postupak po urednom predlogu

VIII. PRESTANAK OZNAKE GEOGRAFSKOG POREKLA

Prestanak imena porekla, odnosno geografske oznake u zemlji porekla
Prestanak geografske oznake na osnovu sudske odluke

IX. PRESTANAK I UKIDANJE STATUSA OVLAŠĆENOG

KORISNIKA OZNAKE GEOGRAFSKOG POREKLA

Prestanak statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla
Ukidanje rešenja o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla

X. GRAĐANSKO PRAVNA ZAŠTITA

Zaštita u slučaju povrede registrovane oznake geografskog porekla
Povreda registrovanog imena porekla, odnosno geografske oznake
Aktivna legitimacija za tužbu
Rok za podnošenje tužbe

XI. PRIVREMENE MERE

Privremena mera oduzimanja ili isključenja proizvoda iz prometa
Obezbeđenje dokaza
Rok za traženje privremenih mera
Sredstva obezbeđenja
Obaveza pružanja informacija

XII. KAZNENE ODREDBE

XIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE